Patenter er et forretningsværktøj til økonomisk succes. Brug det!


Gennem en optimal patent strategi kan virksomheder:

  • Tjene og spare penge på den optimale patentportefølje

  • Have loyale kunder

  • Styrke sin position i markedet

  • Undgå omkostningstunge sagsanlæg

  • Sikre maksimal kommerciel udnyttelse
    af egne rettigheder


  • Forøge værdien af forretningsområder ved køb/salg